Naše podjetje se ukvarja s kompletnim urejanjem varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v vašem podjetju. Naše poslanstvo je narediti vaša delovna mesta varnejša, bolj zdrava in produktivnejša. To počnemo z združevanjem in izmenjavo znanja in informacij, s čimer spodbujamo kulturo preprečevanja tveganj. Zavedamo se, da sta zdravje in okolje dragocenosti današnjega časa.Za varstvo pri delu ali požarno varnost je VARES pravi naslov za vas. Če potrebujete izpit iz varstva pri delu, pregled strojev, požarni red, izjavo o varnosti, oceno tveganja, servis gasilnikov, hidrantov, varnostni načrt ali koordinacijo na gradbiščih, ne odlašajte in nas pokličite. Za vas bomo pripravili ugodno ponudbo, storitev pa izvedli kakovostno in hitro.VARES, ERIK SMERKE S.P.
Obrtniška ulica 39
8210 Trebnje
Tel.: +386 41 259 638
info@vares.si
erik.smerke@vares.si
Povpraševanje